Nieuws

BIZ-vastgoed een feit voor binnenstad Doetinchem

27 november 2018

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) Doetinchem gaat door. Dinsdag 27 november 2018 heeft de stemcommissie onder toeziend oog van notaris Raedeman van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen de uitslag van de draagvlakmeting vastgesteld. Voorzitter van de stemcommissie Bart Teunissen deelde om 17.00 uur de uitslag mee aan de aanwezigen in het werkcafé van het gemeentehuis.

Er zijn 332 stemmen uitgebracht door de in totaal 488 bijdrageplichtigen. Hiervan zijn 15 stemmen ongeldig verklaard. Dit betekent dat 317 stemmen meetellen voor de stemming, 65 procent heeft gestemd. Hiermee voldoet de stemming aan de eerste wettelijke eis, namelijk dat minimaal de helft van de bijdrageplichtigen een stem moet uitbrengen. De tweede eis is dat tweederde van de stemmers voorstander moet zijn van de BIZ. Ook aan deze eis is voldaan, aangezien 72 procent heeft voorgestemd en 28 procent heeft tegengestemd. Aan de derde eis, de WOZ-waarde van de voorstemmers moet hoger zijn dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers is eveneens voldaan. Uit de stemming blijkt dat de voorstanders afgerond een WOZ-waarde van104 miljoen euro vertegenwoordigen terwijl de tegenstanders een WOZ-waarde van afgerond 28 miljoen vertegenwoordigen. De positieve uitslag betekent dat de BIZ per 1 januari 2019 van start gaat.

“Ik ben erg blij en trots op ons team van BIZ-ambassadeurs. Bestuur en ambassadeurs leverden kunde, kennis en kwaliteit, maar bovenal een tomeloze inzet om alle vastgoedeigenaren in de binnenstad zo goed mogelijk te informeren over de BIZ. Hierdoor konden alle stemgerechtigden een weloverwogen keuze maken”, aldus voorzitter Rob Voorhuis.

Lees verder

Laat uw stem niet verloren gaan!

21 november 2018

Vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem hebben nog 3 dagen de tijd om te stemmen voor de BIZ-vastgoed.

Op 22 november a.s. van 10.00 – 11.00 uur is er nog een inloop voor vastgoedeigenaren die nog vragen hebben over de BIZ in Caffè Chicco, Nieuwstad 61, 7001 AC Doetinchem. Heeft u nog vragen maar bent u niet in de gelegenheid om naar de inloop te komen neemt u dan telefonisch contact met ons op:

Rob Voorhuis  06-53138055
Baukje Nicolai  06-13701217
Wil Klaasen  06-53181307

Lees verder

15 november 2018

Meneer Gerritsen vulde onlangs zijn stembiljet in voor de draagvlakmeting van de BIZ-vastgoed. Hij complimenteerde iedereen die zich hiervoor inzet.

Hartelijk dank meneer Gerritsen!

 

Stemmen kan nog tot en met 24 november a.s.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op:

Rob Voorhuis   06-5318055   rob@voorhuis.nl

Baukje Nicolai   06-13701217   secretariaat@vvvd.nl

Wil Klaasen   06-53181307   wilklaasenmode@hotmail.com

Lees verder

Promotievideo BIZ-campagne

8 november 2018

Via deze link kunt u onze promotievideo bekijken op Youtube.

Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt: Wethouder mevrouw Ingrid Lambregts, Gabi Hunter (voorzitter OVD), Rob Voorhuis (voorzitter VVVD), Saskia Bruil (bestuurslid VVVD), Wil Klaasen (bestuurslid VVVD), Hans Blom (ambassadeur BIZ) en Jeroen Sars (ambassadeur BIZ).

Lees verder

Vastgoedeigenaren Doetinchem starten stemming voor draagvlakmeting BIZ

Doetinchem – Samenwerken aan een vitale binnenstad, dat wil de Vereniging Van Vastgoedeigenaren (VVVD) met de Ondernemersvereniging en de gemeente Doetinchem in het nog op te richten Binnenstad Bedrijf gaan bewerkstelligen. Hiervoor is in maart 2018 een intentieverklaring getekend door alle deelnemende partijen. Het Binnenstad Bedrijf, waarin gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren elk jaarlijks €140.000 moeten gaan inbrengen, zal in de toekomst betrokken worden bij alle ontwikkelingen in de binnenstad. Via de BIZ-vastgoed wil de VVVD het mogelijk maken om de belangen van vastgoedeigenaren in het bedrijf en de binnenstad te behartigen. Met de Bedrijven Investerings Zone gaan alle vastgoedeigenaren van niet woningen in de binnenstad van Doetinchem bijdragen aan de economische ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze is immers van grote invloed op de verhuurbaarheid van het vastgoed en daarmee op de waardeontwikkeling en het rendement voor de eigenaar. Als de stemming positief uitvalt wordt de BIZ op 1 januari 2019 geïntroduceerd voor een periode van vijf jaar.

Er komt alleen een BIZ-vastgoed als er voldoende draagvlak is. Op 5 november 2018 start de draagvlakmeting. Alle vastgoedeigenaren die binnen het BIZ-gebied vallen kunnen hun stem uitbrengen. De betreffende vastgoedeigenaren ontvangen per WOZ-object een stembiljet. Een notaris controleert of alles volgens de regels verloopt. De VVVD zet speciale ambassadeurs in om vastgoedeigenaren te informeren over het belang van een BIZ. ”Het is namelijk van groot belang dat we gaan samenwerken. De ondernemers en de gemeente doen dit al. Laten we onze verantwoording nemen en ons gezamenlijk inzetten voor een vitale binnenstad”, aldus VVVD-voorzitter Rob Voorhuis. Vastgoedeigenaren hebben onlangs hun stembiljet in het BIZ-informatiepakket ontvangen.

In het Meerjarenplan, dat de VVVD voor de BIZ heeft opgesteld, staan onder andere de volgende actiepunten: bestrijden van de leegstand via actieve acquisitie, ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers, opzetten van een stimuleringsregeling voor het realiseren van een compact centrum, stimuleren van wonen in de binnenstad, verbeteren van de bereikbaarheid en het parkeren, stimuleren van duurzaam vastgoed en duurzaam ondernemen en het opzetten van een pandenbank. Het Meerjarenplan en een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem www.vvvd.nl Voor de beantwoording van vragen over de BIZ kunnen vastgoedeigenaren zich wenden tot Rob Voorhuis, Baukje Nicolai, Wil Klaasen en/of Peter Brouwer via secretariaat@vvvd.nl

Op 13 november a.s. houdt de VVVD een speciale informatiebijeenkomst over dit onderwerp bij de Gruitpoort (Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem). Deze informatiebijeenkomst is toegankelijk voor vastgoedeigenaren en hun belangenbehartigers en start om 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen, is ook de notaris aanwezig en kan er gestemd worden.

(Bron Doetinchems Vizier 6-11-2018)

Lees verder

19 oktober 2018

Gisteren zijn we gestart met de filmopnames van onze promotiefilm voor de BIZ-campagne. Terwijl de filmers alle apparatuur aan het opstellen waren, kon Rob Voorhuis ons meerjarenplan aan wethouder Lambregts overhandigen.

Een mooi moment!

Voorzitter Rob Voorhuis overhandigt het BIZ-meerjarenplan aan wethouder Ingrid Lambregts

Lees verder

11 september 2018

Vandaag is de VBVD, de Vereniging BIZ-Vastgoed Doetinchem, opgericht bij van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen. Penningmeester Gerard Stolwijk en voorzitter Rob Voorhuis hebben om 9.00 uur hun handtekening onder de oprichtingsakte geplaatst. De vereniging heeft tot doel om een Bedrijven Investeringszone op te richten, waarin de collectieve ambities van de vastgoedeigenaren in de binnenstad door middel van (een) businessplan(nen) tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Lees verder

Nieuwsbrief VVVD 7 september

10 september 2018

Onze nieuwsbrief van 7 september 2018 kunt u hier lezen. Met onderwerpen: Voortgang BIZ-vastgoed, agenda en ondersteuning ondernemerschap door trainingen voor retailers.

Lees verder

Onderzoeksrapporten Locatus en Moventum 2018

31 augustus 2018

De uitkomsten van het onderzoek van Locatus (bezoekersaantallen) en Moventem (waardering binnenstad) zijn hier beschikbaar voor leden.

Lees verder

Metamorfose Terborgseweg 3 september 2018 – eind juni 2019

25 augustus 2018

Binnenkort ondergaat de Terborgseweg een metamorfose: er komt meer groen, ruimte voor langzaam verkeer en een aantrekkelijke looproute van het station naar het centrum. Aannemer Dusseldorp Infra start op 3 september 2018 met de werkzaamheden. Winkels, aanwonenden en markt blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Lees verder

Nieuws: Stemmen over heffing eigenaren vastgoed in centrum Doetinchem

20 juni 2018

Na onze informatiebijeenkomst van 11 juni j.l. over de mogelijkheden van een BIZ en de bijbehorende informatie die wij onlangs hierover naar vastgoedeigenaren met eigendom in de binnenstad van Doetinchem hebben gestuurd schrijft de Gelderlander vandaag dit.

Meer informatie over een mogelijke BIZ voor Doetinchem vindt u hier. Voor vragen en/of opmerkingen neemt u contact op met het secretariaat van de VVVD via secretariaat@vvvd.nl.

Lees verder

Fleurige hanging baskets

13 juni 2018

Twee jaar geleden, onder het genot van een lekker bakje koffie, bedachten een ondernemer en een vastgoedeigenaar dat het heel mooi zou zijn als er meer bloemen in hun straat zouden komen. Met dit idee hebben zij aangeklopt bij de gemeente Doetinchem, de groenwerkgroep van het Stadslab en de Vereniging Van Vastgoedeigenaren. Door alle partijen werd dit initiatief gesteund, mits er draagvlak en een bijdrage zou zijn van de verschillende partijen. Het verhaal ging rollen en er werden voldoende eigenaren en ondernemers gevonden die enthousiast werden over dit initiatief. De Heezenstraatjes en Nieuwstad worden nu voor het tweede jaar opgefleurd door hanging baskets.
Vanuit de Burgemeester van Nispenstraat kwam de vraag om de baskets ook daar op te hangen. Ook daar werd voldoende draagvlak gevonden en zijn afgelopen week de baskets opgehangen.
De hanging baskets dragen bij aan een positieve beleving van Doetinchem centrum als aantrekkelijke plek om te verblijven, te winkelen en te ondernemen. Door initiatief, enthousiasme èn samenwerking kan een kop koffie resulteren in een straat vol bloemen. Compliment voor de pandeigenaren, de ondernemers, Gemeente Doetinchem, Stadslab en de VVVD, die dit samen mogelijk gemaakt hebben.

Lees verder

11 juni a.s. Informatiebijeenkomst Bedrijven Investeringszone

3 juni 2018

Geachte heer/mevrouw,
Door veranderingen in onze tijdsbesteding, vergrijzing, de toename van eenpersoonshuishoudens en door de groei van online winkelen staan binnensteden onder druk. Ook in Doetinchem merken we de invloed van deze veranderingen. Om de positie van de binnenstad van Doetinchem binnen de gemeente en de regio, nu en in de toekomst, te versterken zijn investeringen nodig. Stilstand is achteruitgang en dat raakt uiteindelijk ook ons vastgoedeigenaren.
Ondernemers en gemeente hebben onlangs een intentieverklaring getekend om zich dit jaar te gaan organiseren in het Binnenstad Bedrijf. Op deze manier gaan zij gezamenlijk investeren in de binnenstad van Doetinchem. Dit is het moment voor ons als vastgoedeigenaren om zowel bestuurlijk als financieel in te stappen in dit Binnenstad Bedrijf en gezamenlijk met ondernemers en gemeente ons in te zetten voor de toekomst van onze binnenstad. Een sterke binnenstadsorganisatie is cruciaal en van grote invloed op de waardeontwikkeling en verhuurbaarheid van uw vastgoed.

De Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem onderzoekt graag met u de mogelijkheden om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in te stellen voor de vastgoedeigenaren met eigendom in de binnenstad van Doetinchem. Via deze BIZ kan de vastgoedsector als volwaardige partij participeren in het Binnenstad Bedrijf Doetinchem.

Wat betekent een Bedrijven Investeringszone?
Een Bedrijven Investeringszone voor vastgoedeigenaren maakt het mogelijk dat alle vastgoedeigenaren, met eigendom in het winkelgebied van de binnenstad van Doetinchem, structureel mee investeren in projecten, die ten goede komen aan het economisch functioneren van onze binnenstad. Voor het opstarten van een BIZ voor vastgoedeigenaren is een breed draagvlak nodig. Het voordeel van een BIZ is dat alle betreffende vastgoedeigenaren evenredig, naar WOZ-waarde van het pand, worden belast en we voor de komende 5 jaar verzekerd zijn van inkomsten om in onze binnenstad te investeren. De BIZ is van en voor u als vastgoedeigenaren!

Informatiebijeenkomst
Tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 11 juni a.s. worden de mogelijkheden en de voordelen van een BIZ toegelicht en heeft u ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Wat: Informatiebijeenkomst BIZ Vastgoedeigenaren
Wanneer: Maandag 11 juni 2018
Locatie: Bijzonder restaurant het Borghuis, Burgemeester Van Nispenstraat 4, 7001 BS Doetinchem
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Parkeren: Er zijn ruime parkeermogelijkheden in de nabijgelegen Catharinagarage, Amphiongarage en in de Mediamarktgarage.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst doet u door een e-mail met uw gegevens te sturen aan het secretariaat van de VVVD via secretariaat@vvvd.nl.
Wilt u bij uw aanmelding ook aangeven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn?
Wij hopen u op deze informatieavond over de toekomst van onze binnenstad te mogen begroeten. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat het rendement op ons vastgoed op peil blijft. Hiervoor moeten wij met een sterk collectief onze verantwoordelijkheid nemen en samen met ondernemers en de gemeente de schouders zetten onder de binnenstad van Doetinchem.

Met vriendelijke groet,
Rob Voorhuis, voorzitter VVVD

Lees verder

Nieuwsbrief mei 2018 is uit!

4 mei 2018

De nieuwsbrief mei 2018 lees je hier.

Lees verder

Vier ton voor vergroening stad Doetinchem

17 april 2018

Nieuwsitem regio 8

Lees verder

Binnenstadsbedrijf moet meer volk naar centrum Doetinchem trekken

6 maart 2018

Artikel De Gelderlander 

 

Lees verder

Bijzondere verlichting Boliestraat

7 februari 2018

Nieuwsitem regio 8

Lees verder

Nieuw Bedrijf Binnenstad 2.0 op stapel

26 januari 2018

Artikel Stad Doetinchem

Lees verder

Doetinchem op weg naar gastvrij centrum

8 januari 2018

Nieuwsdossier 2017-2018 | regio8

Lees verder

Nieuwsbrief november is uit!

15 november 2017

De nieuwsbrief voor november lees je hier.

Lees verder

Nieuwe downloads beschikbaar voor leden

12 oktober 2017

Nieuw:

  • Woningmarktmonitor 2017 Achterhoek
  • Regiobarometer 2017 Achterhoek

 

 

Lees verder

Verslag van de bijeenkomst van 6 juli j.l.

24 juli 2017

Het verslag van de bijeenkomst van 6 juli j.l. vindt u hier. We komen graag na de zomervakantie met u bij elkaar om opvolging te geven en resultaten te delen.

Lees verder

Bijeenkomst 6 juli j.l.

8 juli 2017

Na een goed bezochte bijeenkomst van 6 juli j.l. krijgt u het verslag zo spoedig mogelijk via onze nieuwsbrief toegestuurd.

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief van ons? Meldt u zich dan nu aan op secretariaat@vvvd.nl.

Lees verder

Bijeenkomst vastgoedeigenaren op 6 juli a.s.

21 juni 2017

Na de bijeenkomst van 29 mei j.l. heeft het bestuur van de VVVD niet stil gezeten. We hebben de ideeën die op deze bijeenkomst naar voren kwamen verder op papier gezet en zijn tijdens een werksessie met enkele leden en niet-leden op 14 juni j.l. tot de conclusie gekomen, dat er zowel kansen op het vlak van projecten als op het vlak van lobby naar de gemeente toe liggen.

Op 6 juli a.s. komen wij van 19.00-21.30 uur in de Gruitpoort te Doetinchem (tegenover schouwburg Amphion) bij elkaar om samen met u deze ideeën vorm te gaan geven. Hoe gaan we nou daadwerkelijk voor elkaar krijgen dat het niet bij een wensenlijst blijft, maar dat er beweging komt? Dat onze projecten in een werkbaar actieplan komen?

Het is tijd voor actie vanuit de vastgoedeigenaren; wij hechten zeer aan uw mening, dit is UW kans om in te spreken!

Met dit actieplan gaan wij namelijk naar de gemeente toe. Laten wij ons samen sterk maken voor verandering! Voor een stem vanuit de vastgoedeigenaren richting de gemeente, maar ook voor het samen aanpakken van de leegstand.
Wij hopen u te mogen begroeten op 6 juli a.s. van 19.00-21.30 uur in zaal 2.5 van de Gruitpoort, Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem.

Hartelijke groet,
Bestuur VVVD

Lees verder

Nieuwsbrief Doetinchem verdient een bruisende, gastvrije binnenstad!

8 juni 2017

Vandaag is onze nieuwsbrief verstuurd, met daarin een terugblik op de bijeenkomst van 29 mei j.l. en een korte enquête om uw wensen als vastgoedeigenaar kenbaar te kunnen maken.

Zijn uw contactgegevens bij ons bekend maar heeft u geen nieuwsbrief ontvangen? Mogelijk is onze nieuwsbrief in uw spambox terecht gekomen?

Wilt u zich voor onze nieuwsbrief inschrijven? Laat het ons dan weten.

Lees verder