11 juni a.s. Informatiebijeenkomst Bedrijven Investeringszone

3 juni 2018

Geachte heer/mevrouw,
Door veranderingen in onze tijdsbesteding, vergrijzing, de toename van eenpersoonshuishoudens en door de groei van online winkelen staan binnensteden onder druk. Ook in Doetinchem merken we de invloed van deze veranderingen. Om de positie van de binnenstad van Doetinchem binnen de gemeente en de regio, nu en in de toekomst, te versterken zijn investeringen nodig. Stilstand is achteruitgang en dat raakt uiteindelijk ook ons vastgoedeigenaren.
Ondernemers en gemeente hebben onlangs een intentieverklaring getekend om zich dit jaar te gaan organiseren in het Binnenstad Bedrijf. Op deze manier gaan zij gezamenlijk investeren in de binnenstad van Doetinchem. Dit is het moment voor ons als vastgoedeigenaren om zowel bestuurlijk als financieel in te stappen in dit Binnenstad Bedrijf en gezamenlijk met ondernemers en gemeente ons in te zetten voor de toekomst van onze binnenstad. Een sterke binnenstadsorganisatie is cruciaal en van grote invloed op de waardeontwikkeling en verhuurbaarheid van uw vastgoed.

De Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem onderzoekt graag met u de mogelijkheden om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in te stellen voor de vastgoedeigenaren met eigendom in de binnenstad van Doetinchem. Via deze BIZ kan de vastgoedsector als volwaardige partij participeren in het Binnenstad Bedrijf Doetinchem.

Wat betekent een Bedrijven Investeringszone?
Een Bedrijven Investeringszone voor vastgoedeigenaren maakt het mogelijk dat alle vastgoedeigenaren, met eigendom in het winkelgebied van de binnenstad van Doetinchem, structureel mee investeren in projecten, die ten goede komen aan het economisch functioneren van onze binnenstad. Voor het opstarten van een BIZ voor vastgoedeigenaren is een breed draagvlak nodig. Het voordeel van een BIZ is dat alle betreffende vastgoedeigenaren evenredig, naar WOZ-waarde van het pand, worden belast en we voor de komende 5 jaar verzekerd zijn van inkomsten om in onze binnenstad te investeren. De BIZ is van en voor u als vastgoedeigenaren!

Informatiebijeenkomst
Tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 11 juni a.s. worden de mogelijkheden en de voordelen van een BIZ toegelicht en heeft u ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Wat: Informatiebijeenkomst BIZ Vastgoedeigenaren
Wanneer: Maandag 11 juni 2018
Locatie: Bijzonder restaurant het Borghuis, Burgemeester Van Nispenstraat 4, 7001 BS Doetinchem
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Parkeren: Er zijn ruime parkeermogelijkheden in de nabijgelegen Catharinagarage, Amphiongarage en in de Mediamarktgarage.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst doet u door een e-mail met uw gegevens te sturen aan het secretariaat van de VVVD via secretariaat@vvvd.nl.
Wilt u bij uw aanmelding ook aangeven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn?
Wij hopen u op deze informatieavond over de toekomst van onze binnenstad te mogen begroeten. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat het rendement op ons vastgoed op peil blijft. Hiervoor moeten wij met een sterk collectief onze verantwoordelijkheid nemen en samen met ondernemers en de gemeente de schouders zetten onder de binnenstad van Doetinchem.

Met vriendelijke groet,
Rob Voorhuis, voorzitter VVVD

Ga terug