Extreme Sports Logo
Actueel2022-03-29T12:00:33+00:00

Vereniging van
Vastgoedeigenaren
Doetinchem

Nieuws

Actueel

Bijeenkomst ‘Achterhoek onderneemt duurzaam’ voor vastgoedeigenaren

Donderdag 13 april jl. heeft Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) een bijeenkomst georganiseerd voor vastgoedeigenaren over energie- en toekomstwaarde van vastgoed.

Hier treft u het verslag aan van het overleg met informatie/links over de belangrijkste financiële regelingen en verantwoordelijkheden  voor het verduurzamen van de panden.

11 mei 2023|

Continueren BIZ Doetinchem

De Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD) werkt sinds 2019 met een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor eigenaren in de binnenstad. Hiermee participeert de VVVD in het Binnenstadbedrijf Doetinchem.
Van rechtswege kent de BIZ een looptijd van ten hoogste 5 jaren. Voor de VVVD betekent dit dat de huidige BIZ-periode afloopt op 1 januari 2024. De VVVD heeft de ambitie de BIZ te verlengen vanaf 2024 t/m 2028.

Afgelopen week was de eerste oriënterende bijeenkomst van het VVVD bestuur en de ambassadeurs van de VVVD onder leiding van Peter Brouwer (Retail raad en daad) en Mischa de Gier (BRDG Advies). Peter en Mischa gaan het traject ‘Continueren BIZ Doetinchem’ begeleiden door een nieuw meer jarenplan op te stellen en de BIZ eind november 2023 hopelijk positief af te sluiten richting een verlening vanaf 1 januari 2024. Op 15 mei krijgen we de eerste resultaten teruggekoppeld. Indien u geïnteresseerd bent om hierin te participeren neem dan contact op met een van de bestuursleden. In de komende maanden houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Het VVVD bestuur en de ambassadeurs worden hierbij ondersteund door de vastgoed coördinator van de BBD Marini ten Brinke. Voor vragen kan je contact opnemen met het secretariaat@vvvd.nl.

11 mei 2023|

Nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022 leest u hier met o.a. nieuwe bestuurder en concept notulen ALV 11 april.

10 juni 2022|

Lid van Verdienste Rob Voorhuis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 april 2022 is Rob Voorhuis, nadat hij als bestuurder is afgetreden, Lid van Verdienste van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem geworden.
Betrokkenheid kent vele gezichten. Rob is als geen ander al vele jaren betrokken bij wat er in de binnenstad van Doetinchem gebeurd. Als ondernemer, als lid van de OFD, als gangmaker voor Het Oude Postkantoor, als bestuurder van Het Borghuis, als verhuurder, als initiatiefnemer, oprichter en bestuurder van de Vereniging van Vastgoedeigenaren van Doetinchem. Rob gaf dit inhoud door mensen te verbinden, nieuwe wegen te zoeken, dingen mogelijk te maken met als doel ’n bruisende binnenstad voor bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren: Doetinchem als hoofdstad van de Achterhoek!

Het erelidmaatschap is hem met trots aangeboden door Gerard Stolwijk, voorzitter VVVD

14 april 2022|

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 april

Het VVVD bestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 april van 19.30 – 21.30 uur bij de Steck aan de Raadhuisstraat  25 te Doetichem

Agenda

1. Welkom
– ingekomen stukken en mededelingen

2.  Goedkeuren concept notulen ALV VBVD – VVVD 16 februari 2021

3.  A. Financieel verslag 2021 en begroting 2022
– goedkeuren financieel verslag 2021
– goedkeuren begroting 2022
B. BIZ plan 2022 (volgt voor aanvang ALV)

4. Presentatie Achterhoek Onderneemt Duurzaam – Ronny ten Have
“Energiebesparing commercieel vastgoed; samenspel van verhuurder en huurder”​

5. Bestuur benoemingen
– Het bestuur wil Peet Rothuis graag toevoegen aan het huidige bestuur
– Wil Klaasen is aftredend en herkiesbaar
– Rob Voorhuis is aftredend en niet herkiesbaar
– Andere kandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden
via secretariaat@vvvd.nl

Korte pauze van 15 minuten

6. Interview met belangrijke spelers in de Doetinchemse vastgoed markt: Peter Steverink én Margot Bakker door Sanne de Rijcke over de ontwikkelingen in de binnenstad van Doetinchem

7. Rondvraag

8. Sluiting en aansluitend een borrel met een hapje & drankje tot 22.00 uur

Aanmelden
Voor de ALV kunt u zich tot 4 april aanmelden via het secretariaat. Bent u verhinderd, dan stellen wij een afmelding ook op prijs.
De ALV is toegankelijk voor alle leden VVVD en VBVD, ook die enkele leden buiten het BIZ gebied.

Bijlagen
De concept notulen van 16 februari 2021 treft u hier aan.
Het financieel overzicht is op te vragen bij penningmeester Gerard Stolwijk.
BIZ plan 2022 (volgt voor ALV)
Terugblik Binnenstadbedrijf Doetinchem 2021 (ter informatie)

Wij zien u graag op 11 april bij de Steck aan de Raadhuisstraat; inloop vanaf 19.00 uur en aanvang 19.30 uur.

met vriendelijke groet,
Bestuur VVVD & VBVD

1 april 2022|

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief december 2021 leest u hier met o.a. een terug- én vooruitblik.

4 december 2021|

Overlijden bestuurder Berry Engelen

Geachte leden van de VVVD en de VBVD,

Vol ongeloof hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden van ons bestuurslid Berry Engelen afgelopen dinsdag 23 november. Hij was een door ons zeer gewaardeerde en bevlogen bestuurder en wij hebben jarenlang met veel plezier en respect met hem samengewerkt.

Berry was sinds de oprichting van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem een betrokken lid met zijn kennis en kunde van vastgoed en retail. Sinds 2016 nam hij zitting in het VVVD bestuur. Berry had een scherpe kijk op zaken die de binnenstad betroffen en was een aanjager voor de opleiding Retailmanagement voor ondernemers.

Wij zullen Berry en zijn ervaring, betrokkenheid en persoonlijkheid erg missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Erna, kinderen, ouders en verdere familie en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit tragisch verlies.

Bestuur VVVD

Gerard Stolwijk
Ad-interimvoorzitter

25 november 2021|

Nieuwsbrief november 2021

Nieuwsbrief 18 november 2021 leest u hier met o.a. wijziging VVVD bestuur en ondermijning.

22 november 2021|

Nieuwsbrief juni 2021

Onze nieuwsbrief van juni leest u hier met o.a. bestuurswijzigingen, transformatie en gratis energiescan.

3 juni 2021|

Nieuwsbrief april 2021

Onze nieuwsbrief van april leest u hier met o.a. verruiming winkelopenstelling, concept notulen van de ALV d.d. 16 februari en het communicatie platform Chainels.

21 april 2021|
Ga naar de bovenkant