Extreme Sports Logo
Actueel2022-03-29T12:00:33+00:00

Vereniging van
Vastgoedeigenaren
Doetinchem

Nieuws

Actueel

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 april

Het VVVD bestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 april van 19.30 – 21.30 uur bij de Steck aan de Raadhuisstraat  25 te Doetichem

Agenda

1. Welkom
– ingekomen stukken en mededelingen

2.  Goedkeuren concept notulen ALV VBVD – VVVD 16 februari 2021

3.  A. Financieel verslag 2021 en begroting 2022
– goedkeuren financieel verslag 2021
– goedkeuren begroting 2022
B. BIZ plan 2022 (volgt voor aanvang ALV)

4. Presentatie Achterhoek Onderneemt Duurzaam – Ronny ten Have
“Energiebesparing commercieel vastgoed; samenspel van verhuurder en huurder”​

5. Bestuur benoemingen
– Het bestuur wil Peet Rothuis graag toevoegen aan het huidige bestuur
– Wil Klaasen is aftredend en herkiesbaar
– Rob Voorhuis is aftredend en niet herkiesbaar
– Andere kandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden
via secretariaat@vvvd.nl

Korte pauze van 15 minuten

6. Interview met belangrijke spelers in de Doetinchemse vastgoed markt: Peter Steverink én Margot Bakker door Sanne de Rijcke over de ontwikkelingen in de binnenstad van Doetinchem

7. Rondvraag

8. Sluiting en aansluitend een borrel met een hapje & drankje tot 22.00 uur

Aanmelden
Voor de ALV kunt u zich tot 4 april aanmelden via het secretariaat. Bent u verhinderd, dan stellen wij een afmelding ook op prijs.
De ALV is toegankelijk voor alle leden VVVD en VBVD, ook die enkele leden buiten het BIZ gebied.

Bijlagen
De concept notulen van 16 februari 2021 treft u hier aan.
Het financieel overzicht is op te vragen bij penningmeester Gerard Stolwijk.
BIZ plan 2022 (volgt voor ALV)
Terugblik Binnenstadbedrijf Doetinchem 2021 (ter informatie)

Wij zien u graag op 11 april bij de Steck aan de Raadhuisstraat; inloop vanaf 19.00 uur en aanvang 19.30 uur.

met vriendelijke groet,
Bestuur VVVD & VBVD

1 april 2022|

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief december 2021 leest u hier met o.a. een terug- én vooruitblik.

4 december 2021|

Overlijden bestuurder Berry Engelen

Geachte leden van de VVVD en de VBVD,

Vol ongeloof hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden van ons bestuurslid Berry Engelen afgelopen dinsdag 23 november. Hij was een door ons zeer gewaardeerde en bevlogen bestuurder en wij hebben jarenlang met veel plezier en respect met hem samengewerkt.

Berry was sinds de oprichting van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem een betrokken lid met zijn kennis en kunde van vastgoed en retail. Sinds 2016 nam hij zitting in het VVVD bestuur. Berry had een scherpe kijk op zaken die de binnenstad betroffen en was een aanjager voor de opleiding Retailmanagement voor ondernemers.

Wij zullen Berry en zijn ervaring, betrokkenheid en persoonlijkheid erg missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Erna, kinderen, ouders en verdere familie en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit tragisch verlies.

Bestuur VVVD

Gerard Stolwijk
Ad-interimvoorzitter

25 november 2021|

Nieuwsbrief november 2021

Nieuwsbrief 18 november 2021 leest u hier met o.a. wijziging VVVD bestuur en ondermijning.

22 november 2021|

Nieuwsbrief juni 2021

Onze nieuwsbrief van juni leest u hier met o.a. bestuurswijzigingen, transformatie en gratis energiescan.

3 juni 2021|

Nieuwsbrief april 2021

Onze nieuwsbrief van april leest u hier met o.a. verruiming winkelopenstelling, concept notulen van de ALV d.d. 16 februari en het communicatie platform Chainels.

21 april 2021|

Nieuwsbrief maart 2021

Onze laatste nieuwsbrief leest u hier met o.a. de nieuwe acquisitiefolder van de binnenstad van Doetinchem.

22 maart 2021|

Plan BIZ vastgoed 2021

Samenwerken aan een vitale binnenstad. Het plan BIZ vastgoed 2021 is nu te bekijken. Het plan BIZ vastgoed 2021 ligt ter goedkeuring voor de ALV 16 februari 2021.

1 februari 2021|

Uitnodiging Online ALV VVVD

Geachte leden van VVVD en VBVD,

Afgelopen jaar hebben we onze Algemene Ledenvergadering uitgesteld. We hoopten om de vergadering alsnog live te kunnen organiseren, maar vanwege de covid-maatregelen zijn wij genoodzaakt om een online ledenvergadering te organiseren.

Het VVVD bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de online Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 februari van 16.30 – 18.00 uur.
De agenda van de ALV treft u hier aan.

Wij zien uw aanmelding via secretariaat@vvvvd.nl graag tegemoet en tot ziens op 16 februari om 16.30 uur.

met vriendelijke groet,
Bestuur VVVD & VBVD

22 januari 2021|
Ga naar de bovenkant