Binnenstadbedrijf
Doetinchem

BBD

Binnenstadbedrijf Doetinchem

Om het bezoekers- en ondernemersklimaat in onze binnenstad te versterken, werken de binnenstadondernemers, de vastgoedeigenaren en de gemeente Doetinchem vanuit een gezamenlijk belang samen in het Binnenstadbedrijf Doetinchem.

Stichting Binnenstadbedrijf Doetinchem (BBD) zet zich in om de binnenstad aantrekkelijk te maken om zo meer bezoekers naar de stad te trekken, hun verblijfstijd te verlengen, het terugkeerbezoek te bevorderen, de bezoekerstevredenheid te vergroten, het ondernemersklimaat en het economisch functioneren van de binnenstad te versterken. Door het creëren van een aantrekkelijk bezoekersklimaat stimuleren we de consumentenbestedingen en de ondernemersomzetten in onze binnenstad. Naast het verbeteren van het bezoekersklimaat werkt het BBD ook aan verbetering van het ondernemersklimaat. Want een gunstig ondernemersklimaat is van belang voor alle partijen: bezoekers, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente.

Werkwijze

Een aantrekkelijke en bruisende binnenstad, waar men prettig kan winkelen, werken, wonen, verblijven en ondernemen. Om dit te realiseren geven wij vanuit het BBD inhoud aan een sterke en structurele samenwerking tussen winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Dat doen we langs de volgende vier programmalijnen:

 • Gezamenlijk invloed uitoefen op de ontwikkeling van de binnenstad en het behartigen van de belangen van vastgoedeigenaren binnen het Binnenstadbedrijf en de gemeente

 • Het bestrijden van leegstand door ondernemerschap te stimuleren
 • Investeren in een compacte binnenstad
 • Het vergroten van de functie diversiteit in de binnenstad, waarbij aandacht is voor de verblijfsfunctie en de woonfunctie

Organisatie

Het Binnenstadbedrijf heeft een bestuur dat is samengesteld uit afgevaardigden van ondernemersorganisaties in de binnenstad (retail en horeca), de vereniging van vastgoedeigenaren en de gemeente Doetinchem. Het bestuur maakt beleid en houdt toezicht op de uitvoeringsorganisatie en de besteding van de middelen. Een team van parttime medewerkers draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van projecten, activiteiten en evenementen en stuurt de werkgroepen aan waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en externe partijen participeren.

Bestuur Binnenstadbedrijf Doetinchem (BBD)

Het bestuur komt 6-wekelijks bijeen o.l.v. Alex van der Kemp (onafhankelijk voorzitter Binnenstadbedrijf Doetinchem):

 • Chris Derksen (namens Ondernemersfonds Doetinchem)

 • Kees Hensen (namens Ondernemersfonds Doetinchem)

 • Gerard Stolwijk (namens VBVD)
 • Wil Klaasen (namens VBVD)
 • Robbert Hummelink (Wethouder Binnenstad van de gemeente Doetinchem)

 • Henny Bergsma (ambtelijk secretaris)

Uitvoeringsteam Binnenstadbedrijf Doetinchem (BBD)
Het team bestaat uit:

 • Henk Jan Tannemaat (Directeur)

 • Jos Tiemessen (Activiteitenmanager)
 • Rowan Stapelbroek (Marketeer)

 • Henny Bergsma (Office manager)

 • Marini ten Brinke (Gebiedsaanjager)

Gebiedsafbakening

Binnenstadbedrijf werkt voor alle (vastgoed)ondernemers uit ‘het ei’ in het centrum van Doetinchem; afgebakend gebied in het centrum, inclusief Terborgseweg.

Financieel

In het BBD bundelen de ondernemers, de vastgoedeigenaren en de gemeente financiële middelen om uitvoering te kunnen geven aan verbetering van het bezoekers- en ondernemersklimaat. Alle drie de partijen dragen jaarlijks ieder 140.000 euro bij aan de financiering van de uitvoeringsorganisatie van het Binnenstadbedrijf en de projecten, activiteiten en evenementen die vanuit deze organisatie worden ondersteund of gerealiseerd. Ondernemers dragen bij via de reclamebelasting (per ondernemer circa €550,- per jaar). Deze wordt door de gemeente Doetinchem geïnd om vervolgens beschikbaar te worden gesteld aan stichting Ondernemersfonds Doetinchem (OFD). Deze stichting beheert de gelden en draagt bij in het BBD. Vastgoedeigenaren betalen via de BIZ-regeling jaarlijks een WOZ-gerelateerde bijdrage van minimaal €100,- en maximaal €800,-. Ook deze bijdrage wordt via de gemeente geïnd en beschikbaar gesteld aan de Vereniging BIZ Vastgoedeigenaren Doetinchem (VBVD). Deze vereniging beheert de gelden, maakt eigen beleid en draagt bij in het BBD. Tenslotte levert ook de gemeente Doetinchem vanuit haar eigen begroting een bijdrage in het BBD.

Lekker. Doetinchem

Lekker. Doetinchem is het merk van de Doetinchemse binnenstad. Met dit marketinginstrument wordt het centrum van Doetinchem vermarkt via www.lkkrdoetinchem.nl en zorgt derhalve voor de promotie van alle activiteiten en evenementen die vanuit (of in overleg met) het BBD worden georganiseerd.