BIZ-vastgoed een feit voor binnenstad Doetinchem

27 november 2018

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) Doetinchem gaat door. Dinsdag 27 november 2018 heeft de stemcommissie onder toeziend oog van notaris Raedeman van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen de uitslag van de draagvlakmeting vastgesteld. Voorzitter van de stemcommissie Bart Teunissen deelde om 17.00 uur de uitslag mee aan de aanwezigen in het werkcafé van het gemeentehuis.

Er zijn 332 stemmen uitgebracht door de in totaal 488 bijdrageplichtigen. Hiervan zijn 15 stemmen ongeldig verklaard. Dit betekent dat 317 stemmen meetellen voor de stemming, 65 procent heeft gestemd. Hiermee voldoet de stemming aan de eerste wettelijke eis, namelijk dat minimaal de helft van de bijdrageplichtigen een stem moet uitbrengen. De tweede eis is dat tweederde van de stemmers voorstander moet zijn van de BIZ. Ook aan deze eis is voldaan, aangezien 72 procent heeft voorgestemd en 28 procent heeft tegengestemd. Aan de derde eis, de WOZ-waarde van de voorstemmers moet hoger zijn dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers is eveneens voldaan. Uit de stemming blijkt dat de voorstanders afgerond een WOZ-waarde van104 miljoen euro vertegenwoordigen terwijl de tegenstanders een WOZ-waarde van afgerond 28 miljoen vertegenwoordigen. De positieve uitslag betekent dat de BIZ per 1 januari 2019 van start gaat.

“Ik ben erg blij en trots op ons team van BIZ-ambassadeurs. Bestuur en ambassadeurs leverden kunde, kennis en kwaliteit, maar bovenal een tomeloze inzet om alle vastgoedeigenaren in de binnenstad zo goed mogelijk te informeren over de BIZ. Hierdoor konden alle stemgerechtigden een weloverwogen keuze maken”, aldus voorzitter Rob Voorhuis.

Ga terug