Informatie over de BIZ

25 maart 2019

Geachte vastgoedeigenaar,

Onlangs heeft u de BIZ-aanslag 2019 ontvangen. Bij de aanslag ontving u een brief met beknopte informatie over de bedoeling van de BIZ en verder kunt u alle informatie over de Bedrijven Investeringszone terugvinden in ons Meerjarenplan op onze website, onder www.vvvd.nl/informatie-m-b-t-bedrijven-investerings-zone.

Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of we samen met gemeente, ondernemers en horeca het Binnenstad Bedrijf Doetinchem kunnen oprichten om samen te werken aan een vitale binnenstad.

BIZ bijdrageplichtigen zijn automatisch gratis lid van de VBVD (Vereniging BIZ-vastgoed Doetinchem), tenzij zij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maken bij het secretariaat van de VVVD. BIZ bijdrageplichtigen hebben inspraak en kunnen toetreden tot bestuur en commissies. Vastgoedeigenaren in de binnenstad die net buiten het BIZ-gebied vallen, zijn voor €200 per jaar lid van de VVVD.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor de VBVD en VVVD zal plaatsvinden op 23 mei a.s. Te zijner tijd wordt u hiervoor uitgenodigd.

Op 29 maart a.s. om 8.00 uur houden wij een ambassadeurssessie in Caffé Chicco, Nieuwstad 61, 7001 AC  Doetinchem. Tijdens deze sessie bespreken onze bestuursleden en ambassadeurs thema’s uit het BIZ-meerjarenplan, zoals Wonen, Leegstand en Ondernemerschap, Vastgoedfonds binnenstad, Bereikbaarheid, Parkeren en Vindbaarheid.

Wilt u zich beschikbaar stellen voor een commissie, bestuur of wilt u deelnemen aan onze ambassadeurssessie? Stuurt u dan een mail aan Baukje Nicolai, secretariaat@vvvd.nl

Hartelijke groet,

Rob Voorhuis

Ga terug