Nieuws van de VVVD

4 februari 2019

Het is alweer even geleden dat vastgoedeigenaren uit de Doetinchemse binnenstad voor een bedrijven investeringszone (BIZ) konden stemmen en een overgrote meerderheid heeft gebruik gemaakt van zijn/haar stemrecht, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank! Tot grote vreugde van onze BIZ-ambassadeurs en ons bestuur heeft de BIZ het gehaald en we staan te trappelen om uitvoering aan ons Meerjarenplan te gaan geven.

Inmiddels heeft de VVVD, in het kader van de oprichting van het Binnenstad Bedrijf Doetinchem (BBD), een aantal meetings gehad met de andere deelnemende partijen in het BBD: de OVD en de gemeente. Tevens is er voor het BBD een onafhankelijk interim voorzitter aangesteld om aan de wensen van de drie partijen te voldoen en de partijen bij elkaar te brengen.

Wij zullen erop toezien dat ons BIZ-Meerjarenplan in het organisatieplan BBD terug te zien is. Zodra we over het organisatieplan BBD beschikken, houden wij een bijeenkomst over dit thema. Vastgoedeigenaren binnen het BIZ-gebied worden daar t.z.t. voor uitgenodigd.

Binnenkort ontvangen vastgoedeigenaren in het afgebakende BIZ-gebied hun aanslag BIZ. De eerste keer wordt de aanslag apart verzonden door de gemeente. De BIZ-opbrengst wordt, na aftrek van perceptiekosten, als subsidie aan de VVVD uitgekeerd om ons Meerjarenplan uit te voeren. Voor meer informatie over de BIZ-aanslag neemt u contact op met de afdeling Belastingen van de gemeente Doetinchem. Voor meer informatie over de BIZ neemt u contact op met het secretariaat van de VVVD.

Ga terug