Nieuwsbrief november 2019

2 december 2019

Eind vorig jaar hebben we een geslaagde draagvlakmeting voor de BIZ afgerond en met de opbrengst van de BIZ wilden we graag en snel aan het werk. Begin oktober 2019 ontvingen we de BIZ-gelden in de vorm van een subsidie uiteindelijk op de rekening. Met een geslaagde draagvlakmeting alleen ben je er namelijk nog niet. De gemeente moest de aanslagen versturen en zorgen dat het geld binnenkwam. Vanaf het moment dat de BIZ-gelden binnen waren, konden we daadwerkelijk iets ondernemen.

Ondertussen werd en wordt er volop gewerkt aan de oprichting van het Binnenstad Bedrijf Doetinchem. Op 19 augustus 2019 is het BBD opgericht bij de notaris. Inmiddels hebben we een ervaren Kwartiermaker gevonden in Niek Mares en het klikt met Niek.

Afgelopen tijd hebben we samen met Niek een aantal kandidaten gesproken voor nog twee functies in het BBD:

  1. een gebiedsmakelaar, acquisiteur;
  2. een marketeer.

Het bestuur van de Stichting Binnenstad Bedrijf Doetinchem, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter, een onafhankelijke penningmeester, twee leden namens de ondernemers, een lid van de horeca, twee leden namens de gemeente Doetinchem en drie leden namens onze eigen VBVD zien erop toe dat het gezamenlijk ingebrachte geld, een bedrag van € 420.000, goed wordt besteed.

Tenslotte, kan ik u nog melden dat er een positieve ontwikkeling plaatsvindt in de binnenstad. Steeds meer vastgoed wordt aangekocht door lokale vastgoedondernemers. Dat geeft onze vastgoedvereniging een stevige hand in de rug en vertrouwen voor de toekomst!

Meer lezen? Dit kan hier

 

Ga terug