Vereniging van
Vastgoedeigenaren
Doetinchem

Over ons

Bestuur

Het bestuur van de BIZ is een afspiegeling van de bijdrageplichtigen binnen het BIZ gebied. Hiermee wordt er voldaan aan de wettelijke eis die dit voorschrijft. De bestuursleden zijn belast met de uitvoering van het plan van aanpak dat op hoofdlijnen sturing biedt. Elk jaar legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de bijdrageplichtigen en de gemeente Doetinchem door het opstellen van een jaarverslag en het organiseren van een bijeenkomst waarvoor alle bijdrageplichtigen worden uitgenodigd.

Dit zijn onze bestuursleden

Gerard Stolwijk, ad-interim voorzitter
Sinds de oprichting van de Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem in 2013 betrokken als penningmeester en vanaf november 2021 voorzitter. Gerard neemt, namens de vastgoedeigenaren, zitting in het bestuur van st. Binnenstadbedrijf Doetinchem.

Wil Klaasen
Sinds de oprichting van de Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem in 2013 betrokken als algemeen bestuurder. Wil is vastgoedeigenaar én ondernemer in de binnenstad van Doetinchem.
Wil neemt, namens de vastgoedeigenaren, zitting in het bestuur van st. Binnenstadbedrijf Doetinchem.

Jeroen Sars
Sinds 2019 is hij algemeen bestuurder van de Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem en houdt hij zich binnen het bestuur met name bezig met wonen. Jeroen is vastgoedeigenaar van diverse panden in de binnenstad.

Peet Rothuis
Sinds april 2022 is Peet toegetreden tot het bestuur van de VVVD. Peet was de afgelopen jaren actief als ambassadeur van de VVVD. Naast zijn rol binnen de VVVD, ondersteunt hij zijn zoon in de winkel van Juwelier de Tijd gevestigd aan de Burgemeester van Nispenstraat .

Rick van den Broek
Sinds april 2024 is Rick toegetreden tot het bestuur van de VVVD en was hij de afgelopen jaren actief als ambassadeur van de VVVD.  Hij is eigenaar van diverse panden in de binnenstad en exploiteert restaurant Stampij in de Korte Heezenstraat 12 in Doetinchem.

Peter Steverink
Sinds april 2024 is Peter toegetreden tot het bestuur van de VVVD en hij is een betrokken vastgoedondernemer in de binnenstad.  Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in het vastgoed en is eigenaar van de SRE Groep waar de Catharinastraat deel van uit maakt.

Secretariaat
Sinds maart 2020 verzorgt Henny Bergsma het secretariaat van de Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem.

Mocht u vragen hebben dan kunt u haar mailen via secretariaat@vvvd.nl en zij zal contact met u opnemen of u in verbinding stellen met één van de bestuurders.

Lid van Verdienste
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVVD op 11 april 2022
is Rob Voorhuis in het zonnetje gezet en is hij door onze voorzitter Gerard Stolwijk  benoemd als Lid van Verdienste binnen de vereniging.
Rob is als geen ander al vele jaren betrokken bij wat er in de binnenstad van Doetinchem gebeurd. Als ondernemer, als lid van de OFD, als gangmaker voor Het Oude Postkantoor, als bestuurder van Het Borghuis, als verhuurder, als initiatiefnemer, oprichter en bestuurder van de Vereniging van Vastgoedeigenaren van Doetinchem. Rob gaf dit inhoud door mensen te verbinden, nieuwe wegen te zoeken, dingen mogelijk te maken met als doel ’n bruisende binnenstad voor bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. Doetinchem als hoofdstad van de Achterhoek!