Over ons

Op 1 mei 2013 is onze Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD) opgericht en na flinke inspanning van het bestuur en ambassadeurs en ondersteund door BRO, Retail Raad en Daad en ons eigen secretariaat, is het gelukt om in 2019 tot een BIZ-vastgoed te komen. Vervolgens hebben we de Vereniging BIZ-vastgoed opgericht, de VBVD. Vastgoedeigenaren in het BIZ-gebied zijn tenzij zij dit niet wenselijk achten, automatisch lid van onze vereniging en hebben inspraak. Vanuit de BIZ-vastgoed hebben we zitting in het Binnenstad Bedrijf Doetinchem (BBD). Valt uw commerciële vastgoed net buiten het BIZ-gebied, maar wilt u toch lid worden? U kunt dan lid worden van de VVVD. Neem hiervoor contact op met secretariaat@vvvd.nl.

Verdeling taken binnen het bestuur VBVD/VVVD:

  • BBD-afgevaardigd: Rob Voorhuis, Jeroen Sars en Wil Klaasen
  • Samenwerking, belangenbehartiging en communicatie: Rob Voorhuis en Saskia Bruil
  • Wonen: Jeroen Sars en Saskia Bruil
  • Bestrijden leegstand: Rob Voorhuis, Jeroen Sars en Wil Klaasen
  • Bereikbaarheid, parkeren en vindbaarheid: Rob Voorhuis en Hans van Loo
  • Ondernemerschap: Berry Engelen en Wil Klaasen
  • Doetinchemse Ontwikkelings Maatschappij: Rob Voorhuis en Gerard Stolwijk
  • Duurzaamheid: Wil Klaasen, Berry Engelen en Saskia Bruil

Verdeling BIZ-gebied per bestuurslid: BIZ-gebied en verdeling

Ambassadeurs: Charles Cremers, Cyril Sars, Dini Wieringa Basten, Dirk van Kooten, Hans Blom, Karena Rothuis- Schutte en Peet Rothuis

Secretariaat: Henny Bergsma

Uiteraard staan we open voor leden die zich, op wat voor manier ook, actief voor onze vereniging willen inzetten. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan deelnemen aan werkgroepen of het organiseren van een themabijeenkomst. U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij secretariaat@vvvd.nl of neem contact op met een van onze bestuursleden.