Over ons

Op 1 mei 2013 is onze Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem opgericht. Het lidmaatschap van de Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem staat open voor eigenaren van commercieel onroerend goed, in de binnenstad van Doetinchem. Onder eigenaar wordt verstaan de individuele eigenaar, de eigenaar/gebruiker of de (professionele) belegger.

Onze stem wordt inmiddels gehoord en gewaardeerd!

Een opsomming van onze activiteiten:
• Bijwonen van OFD-vergaderingen
• Cockpitoverleg
• Introductie ‘Aanvalsplan’ / Prof. Gert Jan Hospers
• Ondertekening Retailagenda in Den Haag
• Bezwaren tegen Outletcentrum Zevenaar
• Overleg inzake Van der Valk
• Overleg inzake merknaam Doetinchem
• Fractievoorzittersoverleg
• Inspreken gemeenteraad
• Deelname diverse werkgroepen door leden VVVD
• Werkgroep Parkeren
• Werkgroep Veentjes – Heezen
• Jaarvergadering ‘Wonen boven winkels’
• Contact met Centrum Management
• Contacten met Graafschap College
• Contacten gelegd huurder – verhuurder

Uiteraard staan we open voor leden die zich, op wat voor manier ook, actief voor onze vereniging willen inzetten.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan deelnemen aan werkgroepen of het organiseren van een themabijeenkomst.
U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij Rob Voorhuis via rob@voorhuis.nl.