Uitnodiging ALV VVVD 23 mei 2019

12 mei 2019

Algemene Ledenvergadering VVVD voor vastgoedeigenaren in het BIZ-gebied

Datum:            donderdag 23 mei 2019

Tijd:                 20.00 – 22.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie:           De Steck, Raadhuisstraat 25, 7001 EX  Doetinchem, zaal de Beursvloer

Agenda

  1. Welkom
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV VVVD 11 juni 2018
  4. Voorstellen nieuwe bestuursleden
  5. Afvaardiging Binnenstad Bedrijf Doetinchem
  6. Presentatie Binnenstad Bedrijf Doetinchem
  7. Financieel jaarverslag 2018 en begroting
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Aanmelden

Voor de algemene ledenvergadering kunt u zich aanmelden via secretariaat@vvvd.nl. Wilt u bij uw aanmelding aangeven met hoeveel personen u wilt komen? De ALV is alleen toegankelijk voor vastgoedeigenaren uit het BIZ-gebied en voor leden van de VVVD die buiten het BIZ-gebied vallen.

Aftreden bestuurslid

Het bestuur wil Jeroen Sars en Hans van Loo graag toevoegen aan het huidige bestuur. Berry Engelen is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden via secretariaat@vvvd.nl

Bijlagen

De concept notulen van 11 juni 2018 treft u hier aan. Het financieel overzicht is op te vragen bij penningmeester Gerard Stolwijk via g.stolwijk@stolwijkkelderman.nl

Ga terug