Vastgoedeigenaren Doetinchem starten stemming voor draagvlakmeting BIZ

8 november 2018

Doetinchem – Samenwerken aan een vitale binnenstad, dat wil de Vereniging Van Vastgoedeigenaren (VVVD) met de Ondernemersvereniging en de gemeente Doetinchem in het nog op te richten Binnenstad Bedrijf gaan bewerkstelligen. Hiervoor is in maart 2018 een intentieverklaring getekend door alle deelnemende partijen. Het Binnenstad Bedrijf, waarin gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren elk jaarlijks €140.000 moeten gaan inbrengen, zal in de toekomst betrokken worden bij alle ontwikkelingen in de binnenstad. Via de BIZ-vastgoed wil de VVVD het mogelijk maken om de belangen van vastgoedeigenaren in het bedrijf en de binnenstad te behartigen. Met de Bedrijven Investerings Zone gaan alle vastgoedeigenaren van niet woningen in de binnenstad van Doetinchem bijdragen aan de economische ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze is immers van grote invloed op de verhuurbaarheid van het vastgoed en daarmee op de waardeontwikkeling en het rendement voor de eigenaar. Als de stemming positief uitvalt wordt de BIZ op 1 januari 2019 geïntroduceerd voor een periode van vijf jaar.

Er komt alleen een BIZ-vastgoed als er voldoende draagvlak is. Op 5 november 2018 start de draagvlakmeting. Alle vastgoedeigenaren die binnen het BIZ-gebied vallen kunnen hun stem uitbrengen. De betreffende vastgoedeigenaren ontvangen per WOZ-object een stembiljet. Een notaris controleert of alles volgens de regels verloopt. De VVVD zet speciale ambassadeurs in om vastgoedeigenaren te informeren over het belang van een BIZ. ”Het is namelijk van groot belang dat we gaan samenwerken. De ondernemers en de gemeente doen dit al. Laten we onze verantwoording nemen en ons gezamenlijk inzetten voor een vitale binnenstad”, aldus VVVD-voorzitter Rob Voorhuis. Vastgoedeigenaren hebben onlangs hun stembiljet in het BIZ-informatiepakket ontvangen.

In het Meerjarenplan, dat de VVVD voor de BIZ heeft opgesteld, staan onder andere de volgende actiepunten: bestrijden van de leegstand via actieve acquisitie, ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers, opzetten van een stimuleringsregeling voor het realiseren van een compact centrum, stimuleren van wonen in de binnenstad, verbeteren van de bereikbaarheid en het parkeren, stimuleren van duurzaam vastgoed en duurzaam ondernemen en het opzetten van een pandenbank. Het Meerjarenplan en een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem www.vvvd.nl Voor de beantwoording van vragen over de BIZ kunnen vastgoedeigenaren zich wenden tot Rob Voorhuis, Baukje Nicolai, Wil Klaasen en/of Peter Brouwer via secretariaat@vvvd.nl

Op 13 november a.s. houdt de VVVD een speciale informatiebijeenkomst over dit onderwerp bij de Gruitpoort (Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem). Deze informatiebijeenkomst is toegankelijk voor vastgoedeigenaren en hun belangenbehartigers en start om 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen, is ook de notaris aanwezig en kan er gestemd worden.

(Bron Doetinchems Vizier 6-11-2018)

Ga terug