Verslag ALV 23 mei 2019

28 mei 2019

Verslag Algemene Ledenvergaderingen, 23 mei 2019 VVVD – Vereniging Van Vastgoedeigenaren

Doetinchem en VBVD – Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem

Locatie: De Steck, Doetinchem

Aanwezig bestuur: Rob Voorhuis (voorzitter), Wil Klaassen (alg. bestuurslid), Saskia Bruil (alg.bestuurslid), Gerard Stolwijk (Penningmeester), Berry Engelen (alg. bestuurslid), Jeroen Sars (aankomend alg. bestuurslid)

Aanwezig ambassadeurs: Karena Rothuis-Schutte, Peet Rothuis, Dini Wieringa, Charles Cremers, Hans Blom

Aanwezig secretariaat: Baukje Nicolai, Esther Kuiperij

Afwezig na afmelding: Hans van Loo (aankomend alg. bestuurslid), Cyril Sars (ambassadeur), Dirk van Kooten (ambassadeur), Dhr. Leushuis, Mw. M. Waals (ASR), Mw. T. van der Leeden (Sité), Dhr. F. Hegeman, Dhr. C. van Riet (SPF), Dhr. H. Sloot, Dhr. A.A. Bos, Mw. C. Schutte, H.J.E.Resink.

Aanwezige leden: 30


ALV – VVVD – Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem

 1. Welkom door voorzitter Rob Voorhuis. Voorstellen nieuwe medewerker secretariaat: Esther Kuiperij neemt het secretariaat over van Baukje Nicolai. Speciaal welkom aan Pieter-Jan Helmink, interim voorzitter van BBD en Bart Teunissen van de gemeente Doetinchem.
 2. Geen ingekomen stukken. Geen mededelingen.
 3. Notulen ALV VVVD van 11 juni 2018 zijn aangenomen. Geen opmerkingen.
 4. Financieel jaarverslag door penningmeester Gerard Stolwijk. Financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
 5. Het jaar van de BIZ. Toelichting van voorzitter Rob Voorhuis op de totstandkoming van de BIZ. De VVVD is van 67 leden naar 220 leden gegroeid. Alle vastgoedeigenaren zijn in kaart gebracht en aangeschreven. Er zijn 488 stembiljetten naar 220 vastgoedeigenaren verzonden; om de BIZ door te laten gaan moesten er 244 biljetten ingevuld terugkomen, waarvan 2/3 positief. Dit is gelukt en BIZ-vastgoed staat voor de duur van 5 jaar.
 6. Rondvraag, geen vragen.
 7. Sluiting ALV VVVD

 

ALV – VBVD – Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem

 1. In verband met een volgende afspraak wordt de agenda iets aangepast en volgt eerst de presentatie van Pieter-Jan Helmink, onafhankelijk interim voorzitter van BBD. Stichting BBD (Binnenstad Bedrijf Doetinchem) is in oprichting, naar verwachting zal het per 1 september 2019 actief worden. Het dagelijks bestuur zal straks uit een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke penningmeester bestaan. Het algemeen bestuur zal bestaan uit afgevaardigden van de ‘Gouden Driehoek’, te weten: OFD, Gemeente Doetinchem en VBVD, waarbij elk 2/6 stem heeft (niemand heeft een veto). Voor meer informatie of een kopie van deze presentatie kunt u terecht bij het secretariaat van de VVVD, secretariaat@vvvd.nl
 2. Voorstel Jeroen Sars en Hans van Loo als algemeen bestuurslid VVVD. Voorstel wordt aangenomen.
 3. Voorstel bestuur VVVD wordt bestuur VBVD en stemming. Voorstel wordt aangenomen.
 4. Voorstel afvaardiging voor de commissie van BBD: Rob Voorhuis, Wil Klaassen en Jeroen Sars. Voorstel wordt aangenomen
 5. Voorstel vergoeding bestuursleden VBVD € 1000 per jaar en bestuur VBVD met BBD afvaardiging € 2500 per jaar. Voorstel wordt aangenomen.
 6. Presentatie Wonen door Saskia Bruil en Jeroen Sars. Economische waarde van leegstaande panden verhogen door de verhuurbaarheid van commercieel vastgoed aan te pakken; woonbestemmingen maken van winkelpanden. Pleiten om als vereniging een standpunt in te nemen voor het eind van het jaar wat betreft woonbestemmingen maken van leegstaande kantoor- en winkelruimten. Wethouder Ingrid Lambregts heeft reeds 80 woningcontigenten beschikbaar gesteld. Het traject verloopt voorspoedig; doorgaans binnen twee weken een voorgesproken bij de gemeente en binnen 4 weken een antwoord of uw pand in aanmerking komt voor een woningcontigent. Indien gewenst kan VBVD leden ondersteuning bieden bij de aanvraag of als vraagbaak dienen.
 7. Presentatie Ondernemerschap door Berry Engelen door middel van een film over een pilot in Zutphen. Ondernemers volgen daar de HAN Opleiding Toekomstgericht Retailmanagement en Leiderschap en worden zo gecoacht in het ‘ondernemer zijn’; ze leren meer rendement uit hun winkels te halen door bijvoorbeeld betere presentatie, marketing. Ondernemers leren van elkaar en ondersteunen ze elkaar meer. Een project dat we ook in Doetinchem willen gaan opstarten.
 8. Presentatie Doetinchemse Ontwikkeling Maatschappij (DOM) door Rob Voorhuis. Terugkijken naar historie Doetinchem waarin winkelpanden goede investeringen waren tot nu. Landelijke investeerders trekken zich terug uit de provincie, lokale ondernemers en vastgoedeigenaren hebben geen opvolgers. Tijd voor nieuwe ideeën als DOM en Stichting Stadsherstel. Bijvoorbeeld stadsbank weer in ere herstellen met andere rentes.
 9. Rondvraag en sluiting:
 • Is het een idee om de etalages te vullen met kunst, wisselende collecties en zo publiek te trekken? Rob Voorhuis: Liefst ruimtes aan startende ondernemers geven.
 • Jeroen Sars vult aan: mogelijkheden om de kerktoren te bezoeken en commerciële functie vanuit kerk aan het onderzoeken. Bijvoorbeeld ook fluisterboten mogelijk maken om te kunnen aanleggen, nu kan dat nog niet.
 • Saskia verwijst naar BIZ plan op de site waar we ons aan houden.

Ga terug